Vakantie Sardinië 2002

St. Giovanni en Tharros

Kerkje in st. Giovanni Kerkje uit de 5de eeuw. Visserswoning Woont hier de Sardische Sil de Strandjutter?
Tharros werd 700 jaar v. Chr. gesticht door de Feniciërs. Later werd de stad verder uitgebouwd door de Romeinen. Uiteraard is er een badhuis en een arena. De stad had een riolering, die bestond uit een goot in het midden van de straat.

Straat in Tharros Straat in Tharros. In het midden loopt de riolering. Opgraving van Tharros Opgraving van Tharros.
Foto's heenreis Foto's op verschillende campings Foto's van een bacchanaal Foto's o.a. Tiscali Foto's van verschillende wandelingen Foto's beschilderde huizen Foto's St. Giovanni en Tharros Foto's St. Lucia Foto's van wilde varkens Foto's van bloempjes