Vakantie Sardinië 2002

Wilde varkens

Tot onze verbazing lopen er varkens aan de kant van de weg. We begrijpen nu waarom de grond op veel plaatsen is omgewoeld. Ze communiceren met een tevreden geknor. De dieren komen niet boven het struikgewas uit. Je hoort van alle kanten geknor zonder de beesten te zien. Lachen is dat. Ze hebben het een stuk beter dan de varkens in Nederland, hebben we ze verteld. Er stonden bordjes met verboden te jagen.

Everzwijnen? Zwien 1. Knor knor Zwien 2.
Koko de vliegende knorrepot Zwien 3. Karbo's Zwien 4.
Foto's heenreis Foto's op verschillende campings Foto's van een bacchanaal Foto's o.a. Tiscali Foto's van verschillende wandelingen Foto's beschilderde huizen Foto's St. Giovanni en Tharros Foto's St. Lucia Foto's van wilde varkens Foto's van bloempjes